Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola Nr 40
im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej

Dyżury wakacyjne Miejskich Przedszkoli w roku 2015

W załączniku znajduje się lista placówek przedszkolnych dyżurujących podczas wakacji w lipcu i sierpniu w roku 2015.

Dyżury wakacyjne

III Zimowy Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Kryształowy Sopelek"

Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej
we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Rudzie Śląskiej
zorganizowało III Zimowy Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Kryształowy Sopelek",
który odbył się 28 stycznia 2015r.
w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.

www.rudaslaska.pl

Regulamin

zobacz galerię

Razem z rodzicami

Drodzy rodzice!

Przedszkole to miejsce, w którym spotykają się ludzie, których łączy jeden cel – wspomaganie rozwoju dzieci.

Nasze przedszkole za jeden z priorytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola, dlatego serdecznie zapraszamy chętnych rodziców z całego przedszkola na spotkania popołudniowe, które odbywać się będą regularnie przez cały rok szkolny 2014/2015.

Spotkania odbywać się będą w oddziałach przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 40,
jak również w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3.

zobacz galerię

Zajęcia dodatkowe

Oferta naszego przedszkola została rozszerzona o dodatkowe bezpłatne zajęcia - edukację muzyczną oraz język angielski
- dla wszystkich dzieci.

Zorganizowana dla przedszkolaków edukacja muzyczna ma na celu rozwój kulturalny poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję. Dzieci dodatkowo obcują ze śpiewem, grą na instrumentach muzycznych, uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki. Podczas tych zajęć rozwijają nie tylko zdolności muzyczne, ale także szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową. Ponadto zajęcia te pomagają rozpoznać u dziecka talent muzyczny, który ewentualnie można dalej rozwijać. Zajęcia prowadzone są przez osobę z wykształceniem muzyczno-pedagogicznym.

Zorganizowany dla przedszkolaków język angielski to poznawanie języka obcego poprzez zabawy ruchowe, śpiew, słuchanie, zabawy w kole w obecności osoby wykwalifikowanej w zakresie pracy z małymi dziećmi i znajomości języka angielskiego.
Dzięki temu dzieci mają okazję oswoić się z językiem.

zobacz galerię

Szwedzki stół dla dzieci

W naszym przedszkolu w każdy czwartek śniadania podawane są w formie szwedzkiego stołu.
Przedszkolaki w tym dniu mogą same komponować swoje śniadania.

Dzieci mając wybór, a nie konieczność jedzenia, chętniej będą sięgały po warzywa i próbowały produktów, do których na co dzień są niechętnie nastawione. W ten sposób chcemy wzmacniać u dzieci postawę samodzielności, pokazać dzieciom, że posiłki mogą być podawane w różnej formie, a jedzenie w przedszkolu jest przyjemnością.

zobacz galerię

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

W ramach realizowanego projektu "Szkoła Współpracy" powstał PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY.

Program ten jest wynikiem rzetelnej realizacji założeń projektu "Szkoła Współpracy" Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie rodzice są naszymi partnerami zaproszonymi do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY dostępny jest dla Państwa także w wersji elektronicznej,
zachęcamy do jego pobrania i aktywnego włączenia się we wspólnie zaproponowane rozwiązania i działania,
których punktem wyjścia jest wielostronny rozwój dzieci.

PRZEDSZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY


"Nasze korzenie"

W ramach realizowanego projektu "Szkoła Współpracy" zaprosiliśmy rodziny do współpracy i wspólnej zabawy pod hasłem
"Nasze korzenie".

Wszystkim rodzicom, którzy włączyli się do zabawy składamy serdeczne podziękowania.

-

SZKOŁA WSPÓŁPRACY
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

"Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel
zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy."

Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami
w zakresie organizacji życia szkoły, przedszkola.

Do udziału w projekcie zaproszono szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.
Podczas etapu rekrutacji do projektu zakwalifikowało się nasze przedszkole jako jedyne z Rudy Śląskiej.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: szkolawspolpracy.pl

Źródło: Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

-

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

11 października 2013r. prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty,
tzw. ustawę sześciolatkową.
Rozwiązania w niej zawarte wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.
Ustawa weszła w życie 14 listopada 2013r.

Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do odwiedzania strony internetowej: 6latki.men.gov.pl

Źródło: Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

-

EDUKACYJNY PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ - eTwinning

Nasze przedszkole bierze udział w edukacyjnym programie Unii Europejskiej - eTwinning.

Głównym założeniem programu jest współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Program eTwinning promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.
Internet pomaga we współpracy ponad granicami. Nauczyciele współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami
do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki
i otwarcia na Europę.

Więcej informacji: www.etwinning.pl

W ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej - eTwinning Miejskie Przedszkole nr 40 zrealizowało
polsko-hiszpański projekt "Christmas cards", którego celem było poznanie rówieśników z przedszkola w Saragossie-Hiszpania, ich narodowych tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz przesłanie wraz z życzeniami własnoręcznie zrobionych przez dzieci kartek świątecznych.

zobacz galerię

O przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 40 zlokalizowane jest w dzielnicy Ruda, przy ulicy Norwida 12. Placówka funkcjonuje od stycznia 1984r. Organem prowadzącym jest Gmina - Ruda Śląska, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura Gliwice.

czytaj dalej

Nadanie imienia

28 stycznia 2014r. z udziałem przedstawicieli władz Miasta Ruda Śląska, Kuratorium Oświaty i innych zaproszonych gości odbyła się uroczystość nadania Miejskiem Przedszkolu nr 40 imienia Marii Kownackiej połączona z obchodami 30-lecia MP40.

zobacz galerię

Zajęcia dodatkowe

W Miejskim Przedszkolu nr 40 im. Marii Kownackiej odbywają się dodatkowe bezpłatne zajęcia - edukacja muzyczna oraz język angielski - dla wszystkich dzieci.

czytaj dalej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Miejskie Przedszkole nr 40 w Rudzie Śląskiej jako jedno z nielicznych przedszkoli na terenie miasta zostało wybrane do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ma ono możliwość realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w związku z posiadaniem wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej oraz dysponowaniem środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

czytaj dalej

Informacje dla rodziców
 • Dyżury wakacyjne Miejskich Przedszkoli w roku 2015
 • Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2014/2015
 • Regulamin przedszkola
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
 • Uprawnienia i obowiązki rodziców
 • Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu
 • Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami
 • Konsultacje z logopedą
 • Konsultacje z psychologiem
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Zdrowe dziecko to szczęśliwe dziecko
 • Rodzice kontrolujcie głowy Waszych dzieci

więcej

Europejska i ogólnopolska współpraca
z innymi placówkami

Program eTwinning

W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole rozpoczęło realizację edukacyjnego programu Unii Europejskiej - eTwinning.

Głównym założeniem programu jest współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Program eTwinning wykorzystuje Internet we współpracy ponad granicami. Nauczyciele współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Więcej informacji: www.etwinning.pl

W ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej - eTwinning zrealizowany został polsko-hiszpański projekt "Christmas cards", którego celem było poznanie rówieśników z przedszkola w Saragossie-Hiszpania, ich narodowych tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz przesłanie wraz z życzeniami własnoręcznie zrobionych przez dzieci kartek świątecznych.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: mgr Anita Gronek

zobacz galerię

"Mówię NIE wszystkiemu co złe"

W roku szkolnym 2014/2015 kontynuujemy realizację programu profilaktyczego Miejskiego Przedszkola Nr 40 pt.: "Mówię NIE wszystkiemu co złe" opracowanego przez mgr Alicję Mróz.

Program jest realizowany we współpracy
z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu - wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności oraz wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.


W ramach programu profilaktyczego Miejskiego Przedszkola Nr 40 "Mówię NIE wszystkiemu co złe" odbył się przedszkolny rodzinny konkurs plastyczny pod hasłem "Człowiek bez nałogów jest jak barwny motyl".

Regulamin konkursu

Protokół konkursu

zobacz galerię

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2013/2014 realizowana była innowacja pedagogiczna "Zaczarowany świat bajek".

Innowacja została zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty.

Głównymi celami tego przedsięwzięcia było wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Budowanie sysytemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych. Nabycie przez dzieci umiejętności kształtowania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych poprzez czytanie bajek.

Osoby odpowiedzialne za realizację innowacji pedagogicznej: Anna Dragon, mgr Beata Toman.


W roku szkolnym 2012/2013 realizowana była innowacja pedagogiczna "Jak zadziwić przedszkolaka".

Innowacja została zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty.

Głównym celami tego przedsięwzięcia było wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu swojego otoczenia oraz kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się dziećmi(rówieśnikami i dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych.

Osoby odpowiedzialne za realizację innowacji pedagogicznej: mgr Hermina Ogiermann, Bożena Piechaczek, mgr Kinga Podhorodyńska

Projekty realizowane w przedszkolu

W naszym przedszkolu realizowane są liczne projekty, które są jedną z metod nauczania. Mają one na celu poszerzenie treści programów wychowania i nauczania przedszkolnego. Projekty te realizowane są jako osobne przedsięwzięcie w ramach edukacji przedszkolnej. Uwzględniają one potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi w ostatnich latach projektami w zakładce "Dydaktyka - Programy i projekty".

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom chcemy również przybliżyć realizację wybranych projektów poprzez ich krótką charakterystykę i galerię zdjęciową.

czytaj dalej

zobacz galerię

Szwedzki stół dla dzieci

W każdy czwartek śniadania dla dzieci przygotowywane są w formie szwedzkiego stołu.

Dzieci w tym dniu mogą same komponować swoje śniadania.

Dzieci mając wybór, a nie konieczność jedzenia, chętniej będą sięgały po warzywa i próbowały produktów, do których na co dzień są niechętnie nastawione.

W ten sposób chcemy wzmacniać u dzieci postawę samodzielności, pokazać dzieciom, że posiłki mogą być podawane w różnej formie, a jedzenie w przedszkolu jest przyjemnością.

zobacz galerię

Czyste powietrze wokół nas

Od stycznia 2010 roku Miejskie Przedszkole nr 40 w Rudzie Śląskiej jest realizatorem programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas" organizowanego przez Panstwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej. Powołane do koordynacji i realizacji programu osoby wzięły udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez PSSE oraz MOPiIS w Rudzie Śląskiej w celu zdobycia niezbędnych informacji wykorzystywanych w trakcie realizacji programu.

Główne założenia projektu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

galeria 2013/2014

galeria 2012/2013

galeria 2011/2012

"AKADEMIA AQUAFRESH"

W roku szkolnym 2014/2015 bierzemy udział w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków "Akademia Aquafresh".

Program ma na celu profilaktykę mycia zębów i dbania o higienę jamy ustnej u dzieci, aby zmniejszyć poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce. Dzieci czeka mnóstwo wspaniałej edukacyjnej zabawy wraz z Pastusiami.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: akademiaaquafresh.pl

Inicjatywy, w których braliśmy udział

ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Zbiórki zużytych baterii i telefonów komórkowych

 • XV akcja Góry Grosza: akcja Towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz dzieci z domów dziecka

 • Zbiórka darów dla schroniska "Fauna" w Rudzie Śląskiej

 • Ogólnopolska akcja "Książka dla szpitala", której celem jest wspieranie małych pacjentów poprzez zbiórkę książek, maskotek, kolorowanek

 • Ogólnopolska akcja "Bezpieczne wakacje" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

ROK SZKOLNY 2013/2014

 • Ogólnopolska Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu wspierana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

 • Ogólnopolski Program "Mamo, Tato, wolę wodę!", "Mamo, Tato, pij wodę!" zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych

 • III edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków "Akademia Aquafresh"

 • Ogólnopolski program "Dzieciaki Mleczaki" zorganizowany przez Polską Izbę Mleka

 • Ogólnopolski program edukacyjny "Akademia Misia Haribo".

 • Ogólnopolskie akcje "Akademii Zdrowego Przedszkolaka":
  - "Piramida Żywienia Przedszkolaka - Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu"
  - "Przedszkolak Pełen Zdrowia - II edycja"
  - "Piramida Żywienia Przedszkolaka - Zboża zjadamy, energię z nich mamy"
  - "Przedszkolak bezpieczny w podróży"

 • Ogólnopolski konkurs - akcja "Elektrośmieci oddajesz - pieniądze dostajesz!" zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika Sp.z.o.o.

 • Ogólnopolska Akcja "Czysty Aniołek" zorganizowana przez Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY mająca na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Akcja pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka

 • XIV akcja Góry Grosza: akcja Towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz dzieci z domów dziecka

ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Ogólnopolskie akcje "Akademii Zdrowego Przedszkolaka":
  - "Piramida Żywienia Przedszkolaka - Jemy warzywa i owoce sezonowe"
  - "Przedszkolak Pełen Zdrowia - I edycja"
  - "Piramida Żywienia Przedszkolaka - Podróż do Mlecznej Krainy"

 • Ogólnopolska akcja "Książka dla szpitala": akcja, której celem jest wspieranie małych pacjentów poprzez zbiórkę książeczek, gier planszowych, pluszaków, materiałów plastycznych

 • XIII akcja Góry Grosza: akcja Towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz dzieci z domów dziecka

 • Ogólnopolska akcja "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

 • Zbiórka pokarmów dla schroniska "Fauna"
Biuletyn Informacji Publicznej


Copyright © 2009-2012 Miejskie Przedszkole nr 40 w Rudzie Śląskiej

Created by Krzysztof Podhorodyński